Saavutuksiamme Lappeenrannassa

Olemme puolustaneet inhimillisen kokoisia lähikouluja

Kaupungin itäosassa vastustimme kaiken opetuksen keskittämistä Lauritsalaan. Kaupunki päätyi lopulta rakentamaan Pontuksen koulun 1-6-luokkalaisille Lauritsalan koulun lisäksi. Lauritsalassa vaadimme liikuntatilojen oikeanlaista mitoitusta ja saimme lopulta yhden salitilan lisää. Valitettavasti Lauritsalan kaikki uudisrakentamissuunnitelmat kaatuivat – tai ainakin lykkääntyivät – kaavavalituksen takia, kun nykyrakennusten huono sisäilmanlaatu pakotti tilaelementtiratkaisun hankkimiseen.

Länsiosassa kaupunkia puolustimme Lavolan, Kuusimäen ja Skinnarilan koulujen jatkoa 1-4-luokkalaisille, mutta valtuuston enemmistö, kokoomus ja sdp yksimielisesti, halusivat keskittää kaikki lapset tulevaan Sammonlahden suurkouluun. Tästä suurkoulusta tulee Lappeenrannan selkeästi suurin päiväkoti-alakoulu-yläkoulu -kokonaisuus: Suurkouluun tulee 560 alakoululaista, 400 yläkoululaista ja n. 14-15 päiväkotiryhmää. Alakoulu jää lisäksi Kuusimäkeen luokille 1-2, tosin Sdp olisi halunnut keskittää nämäkin luokat tulevaan suurkouluun.

Olemme puolustaneet laadukasta varhaiskasvatusta

Päivähoito on tällä valtuustokaudella, erityisesti maan hallituksen toimien johdosta, ollut valtavan paineen alla. Hallitus on muuttanut päiväkotien ryhmäkokomitoitusta ja poistanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Olemme vastustaneet näiden toimien ottamista käyttöön Lappeenrannassa, valitettavasti häviten äänestyksissä. Olemme myös esittäneet lisäsäästöjen välttämistä varhaiskasvatuksesta toiminnan tehostamisen varjolla, mutta tässä asiassa jäimme neuvotteluissa aivan yksin. Vaadimme säästövaikutusten vaikutusta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon laatuun ja tilanteen korjaamista lisärahoituksella, kun laadun todetaan heikentyneen liikaa.

Olemme pitäneet huolta luonnosta ja edistäneet luontomatkailua

Olemme tuoneet toistuvasti esille luonnon tärkeyden asukkaille, elinvoimalle ja matkailulle. Rauha-Tiuruun on aloitteestamme tehty luontomatkailureitistöä opasteineen, Ahvenlampi on saanut aloitteemme myötä metsänhoitosuunnitelman, joka on tehty yhteistyössä kaupungin, asukkaiden ja luontojärjestöjen kanssa, ja tänä vuonna suojelemme 100 hehtaaria metsää Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Aloitteidemme pohjalta kaupunki on myös tehnyt ilmasto-ohjelman ja päätynyt brändäämään Green city -ohjelman, joka tukee uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja järkeviä liikenneratkaisuja.

Olemme edistäneet joukkoliikennettä ja pyöräilyä

Olemme olleet aktiivisia vaikuttajia joukkoliikenteen toiminnan parantamisen suhteen. Joukkoliikenteen kilpailuttamisen tultua mahdolliseksi lakimuutoksen myötä Lappeenranta siirtyi järjestelmään, joka mahdollistaa järkevät lippuratkaisut, joustavan reittisuunnittelun ja lippuhintojen alentamisen. Joukkoliikenteen toimivuutta on edistettävä myös Joutsenon suunnassa ja löydettävä ketteriä ratkaisuja maaseudun joukkoliikenteen takaamiseksi.

Lappeenrantaan on tehty myös pyöräilyohjelma aloitteellisuutemme myötä. Pyöräilyaktiivit pääsevät vaikuttamaan pyöräreitti- ja katusuunnitelmiin, ja pyöräilyteiden laatu onkin paranemaan päin. Lappeenranta nimettiin vuoden 2015 pyöräilykaupungiksi.