Aluevaalit______________________

Etelä-Karjalan vihreä aluevaaliohjelma 2022

Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus ovat elämän tärkeimpiä asioita. Me vihreät haluamme kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Etelä-Karjalassa, turvata ennaltaehkäisevät palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua, jotka seikat lisäävät myös turvallisuutta. Ennaltaehkäisy parantaa elämää.

Tiivistelmä

Oikea apu ja hoiva oikeaan aikaan! Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointiin sekä aikuisten ja vanhusten mielenterveysongelmiin on turvattava avun saaminen nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tarjotaan sähköisiä palveluita heille, joilla on valmiuksia käyttää niitä.

Panostetaan ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön ja turvataan jokaisen psyykkinen hyvinvointi – olipa kyseessä elämän kriisitilanne, päihteet tai sairaudet.

Hyvä vanhuus kuuluu kaikille. Ikäihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Vanhusneuvostoa hyödynnetään hoitotarpeiden arvioinnissa. Kehitetään aktiivisesti yhteistyötä yhdistysten ja yksityissektorin kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö ovat hyvinvoinnin a & o. Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö, vahvistetaan ammatillista osaamista, hyvä työympäristö sekä kilpailukykyinen palkkaus.

Hädän hetkellä apua on saatava pitkän ja kapean maakuntamme jokaisessa kolkassa kohtuullisessa ajassa. Panostetaan onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja varaudutaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin uhkiin.

Lue lisää aluevaaliohjelmasta

______________________

Etelä-Karjalassa aluevaaliehdokkaiksi on nimetty 34 upeaa ehdokasta:

 • Alander Paavo, jauhemaalaaja, Lappeenranta
 • Auranen Johanna. kasvatustieteen tohtori, Lappeenranta
 • Drews Teemu, kardiologian erikoislääkäri, Lappeenranta
 • Estola Marja, lääketieteen tohtori, eläkeläinen, Imatra
 • Granö Harry, eläkeläinen, Lappeenranta
 • Grudinschi Elias, sairaanhoidon opiskelija, Lappeenranta
 • Havukainen Jouni, tutkijaopettaja, Lappeenranta
 • Holopainen Hanna, kansanedustaja, diplomi-insinööri, Lappeenranta
 • Hömppi-Keränen Anne, biologian ja maantiedon lehtori, Savitaipale
 • Jääskeläinen Marja, ympäristötarkastaja, Lappeenranta
 • Karjalainen Jorma, lehtori, eläkeläinen, Parikkala
 • Keskinen Liisa, restonomi (AMK), Lappeenranta
 • Klemola Kimmo, tekniikan tohtori, yrittäjä, Lappeenranta
 • Kuparinen Ninni, sairaanhoitaja (AMK), taksinkuljettaja, Lappeenranta
 • Kähäri Sonja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, Ruokolahti
 • Lahti Ville, erityisasiantuntija, OTM, Lappeenranta
 • Lavikka Tiina, talouspäällikkö, ekonomi, Lappeenranta
 • Liljenbäck Tuomo, toiminnanjohtaja, Lappeenranta
 • Littow Sirkka psykologi, ammatinharjoittaja, Lappeenranta
 • Mustonen Jonne, valmentaja, yrittäjä, Lappeenranta
 • Natunen Juha-Pekka, hanke- ja markkinointipäällikkö, Imatra
 • Nenonen Christina, varhaiskasvatuksen opettaja, tekniikan kandidaatti, Lappeenranta
 • Niemi Pepi, lastentarhanopettaja, eläkeläinen, Lappeenranta
 • Pakkanen Rosa, oikeustieteen opiskelija, markkinointiyrittäjä, Lappeenranta
 • Pohjola Ritva, lehtori, eläkeläinen, Imatra
 • Rantonen Karoliina, lääkäri, Lappeenranta
 • Riikonen Jukka, lähihoitajaopiskelija, vertaisohjaaja, Imatra
 • Rokka Ellaroosa, ympäristötekniikan opiskelija, Lappeenranta
 • Suoknuuti Ilkka, luonnonpuiston hoitaja, Lappeenranta
 • Syren Mikko, sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opettaja, Lappeenranta
 • Väisänen Sanni, tutkijaopettaja, Lappeenranta
 • Väliviita Kimmo, graafinen painopinnanvalmistaja, Parikkala
 • Wilska-Neuvonen Ritva, erityisopettaja, eläkeläinen, Parikkala
 • Zinhu Danisa, lääkäri, Lappeenranta