Päivi Marttila

Olen 44-vuotias kolmen lapsen äiti, vaimo ja vuorotyötä tekevä sairaanhoitaja. Elän vauhdikasta perhe-elämää ja viihdyn työssäni vanhuspalveluissa.
Kunnallispolitiikka on mielestäni tärkeää, sillä kunnallisella tasolla päätetään meidän kaikkien arkielämään vaikuttavista asioista. Kunnallispolitiikassa minua ohjaa erityisesti kaksi sanaa:
* avoimuus – se, että kaupungin asukkaat tietävät, ketkä päättävä, mitä päättävät ja miten itse voi asioihin vaikuttaa
* kestävyys – päätösten kestävyyden arviointi, ettei kehitys nyt tapahtuisi tulevaisuutta tuhoten