Kari-Matti Vuori

Olen Kari-Matti Vuori, ammattibiologi ja viiden lapsen isä Tykistä. Työkseni tutkin vesistöjen tilaa ja kehitän vesiensuojelun sekä ympäristömyrkkyjen riskinhallinnan menetelmiä. Vapaa-aikani kuluu perheen, luonnonsuojelun ja asukastoiminnan parissa. Maapallon säilyminen elinkelpoisena edellyttää ratkaisevia muutoksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Kuntatason päätöksillä ratkaistaan luonnon ja ihmisen, koko yhteisen elinympäristömme hyvin- tai pahoinvointi, nyt ja tulevaisuudessa. Tieteen ammattilaisena osaan erottaa tosiasiat valemedioiden ylläpitämistä mielikuvista ja mutu-tiedosta, joiden varaan liian moni päätöksentekijä nykyään rakentaa politiikkaansa. Haluan kuntapolitiikan keskittyvän ratkaisukeskeiseen, keskustelevaan ryhmätyöskentelyyn ja aidosti avoimeen päätöksentekoon. Kohti vihreämpää Lappeenrantaa!