Inka Pylvänäinen

Heipähei!
Olen 32-vuotias kahden lapsen äiti Parikkalasta. Valmistuin viime keväänä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, mutta tällä hetkellä olen vanhempainvapaalla.
Tahtoisin omalta osaltani olla mukana turvaamassa lapsiperheiden hyvää arkea täällä Parikkalassa. Hyvän arjen tärkeimpinä kulmakivinä pidän laadukasta päivähoitoa ja koulutusta. Lisäksi hyvään arkeen tarvitaan monipuolisesti virikkeitä ja vapaa-ajan aktiviteetteja niin liikunnan kuin kulttuurinkin saralta. Tarjoamalla mm. teatteria, elokuvia, musiikkia ja moninaisia liikuntamahdollisuuksia edistetään sekä lasten että heidän vanhempiensa hyvinvointia, koko kuntamme houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta. Pitämällä yhdessä huolta lapsistamme ja nuoristamme pidämme Parikkalan vireänä ja elinvoimaisena tulevaisuudessakin!