Talous on erittäin tiukilla lähes kaikkialla Suomen kunnissa. Lappeenranta teki vuonna 2018 alijäämäisen tuloksen, mutta toimialat pystyivät lähes pysymään budjetissaan. Työttömyysaste laski, mutta toisaalta myös väkilukumme laski.
Tilinpäätös kertoo sen, että Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa on tehty valtavasti töitä, ja onnistuttu työskentelemään tiukan talouden asettamilla reunaehdoilla. Tämä on vaatinut joustoa ja venymistä. Henkilöstölle valtava kiitos tästä!
Tämä on aika jolloin henkilöstöstä on pidettävä erityistä huolta.Työhyvinvoinnin heikkenemiseen ja sairauspoissaolojen lisääntymiseen on nyt kiinnitettävä erityistä huomiota ja tehtävä tarpeellisia muutoksia tilanteen parantamiseksi.
Kaupungin toimialoista taloudellisia ylityksiä tuli erityisesti Kadut ja ympäristö -puolella. On kuitenkin harkittava tarkkaan, millaisia säästöjä ja tehostamistoimia siellä jatkossa tehdään, sillä toimiala vastaa tärkeistä arjen palveluista.
On kaupungin strategian mukaista panostaa joukkoliikenteeseen, joten vähin mitä voimme tehdä, on lisätä sen rahoitus edes lähelle verrokkikuntien keskiarvoa, nyt ilmastokaupunkimme panostaa joukkoliikenteeseensä yli 30% keskiarvoa vähemmän.
Pelkän talouden seurannan lisäksi on tärkeää tarkastella myös toiminnan tuloksia ja laatua, kuntahan on nimenomaan palveluja, ei taloutta varten. Erityisesti kuntayhtymien, kuten Sampon ja Eksoten, toiminnan laadullisista tuloksista ei tilinpäätöksen yhteydessä ole juurikaan tietoa.
Pystyvätkö ne toteuttamaan perimmäisen tehtävänsä annetuissa talouden puitteissa? Minkälaisia toiminnallisia haasteita niillä on, ja miten ne linkittyvät kaupungin muuhun toimintaan?
Jos taloustilanteemme ei mahdollista riittävän laadukkaita, toimivia ja tavoitettavia palveluita ja hyväkuntoista infraa, on etsittävä uusia ratkaisuja ja priorisointia.
Strategiarahoitus ja erilaiset hankkeet ovat hyvä lisä, mutta ne eivät saa tulla arjen peruspalveluita tärkeämmäksi.
LomaLentoliikenteen kasvava tuki verovaroin ei ole kestävä ratkaisu tilanteessa jossa arjen palvelut ovat aliresursoituja. Tiukkenevassa taloustilanteessa tämä ratkaisu muuttuu entistä kyseenalaisemmaksi.
Kaupunki mittaa palveluidensa laatua ja toteutumista monin eri mittarein.
Erilaisten laadullisten mittareiden kohdalla on hyvä tarkastella muutakin kuin nyt käytössä olevia keskiarvoja.
Keskiarvoihin keskittymisellä voimme kadottaa monenlaista hyödyllistä tietoa esimerkiksi mahdollisesta polarisaatiosta ja eri yksiköiden ja alueiden tilanteesta. Tämä koskee niin koulujen oppimistuloksia kuin henkilöstön hyvinvointiakin.
Mittareita ja niistä raportointia on kehitettävä jotta saamme niistä kaiken hyödyllisen tiedon irti.
Kunnan houkuttelevuus kehittyy parhaiten sisäsyntyisesti, asukkailleen mukava kunta on houkutteleva myös uusille asukkaille ja turisteille. On uskallettava luottaa oman tekemisen voimaan. Mainoslauseet on sitten helppo muokata todellisuuden ympärille.
Paikallisen tekemisen ja kulttuurin voima onkin tunnistettava entistä paremmin. Kulttuuri tekee kaupungille sielun, omaleimaisuuden ja sisällön.
Kulttuurin merkitys kaikkialla – kasvatus- ja opetuspuolella, vapaa-ajassa ja elinkeinona – on huomioitava, ja meidän on löydettävä uusia tapoja tukea kulttuurin toimijoita, esim. erilaisin kumppanuussopimuksin. Sopimusten täytyy olla riittävän pitkiä ja laajoja mahdollistaakseen todellisen toiminnan ja pöhinän.
On myös uskallettava selvittää mistä ei-toivotut suuntaukset esimerkiksi väkiluvun kehityksessä, parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta, johtuvat. On selvitettävä tarkemmin minkälaisia muutoksia väestörakenteessamme on tapahtunut.
Vuonna 2018 lasten nettomuutto kääntyi selkeästi negatiiviseksi, mikä kertoo että täkäläiset lapsiperheet ovat enenevissä määrin muuttaneet pois, tai että Lappeenranta ei ole enää yhtä houkutteleva uusille lapsiperheille. On selvitettävä huolella ja objektiivisesti tämän ilmiön syyt.
Kuntataloudessa yleensäkin, ja myös Lappeenrannassa, tiedossa on uusia haasteellisia vuosia. Tulevat suuret investoinnit voidaan nähdä myös muutoksena ikäänkuin huomaamatta kehittyneestä korjausvelasta rahalliseksi investointivelaksi.
Jäteveden puhdistamo -ratkaisun osalta on nyt laitettava jäitä hattuun, ja etsittävä tutkittuun tietoon pohjautuva, ennen kaikkea loistavan puhdistustuloksen tuova ratkaisu.
Lappeenrannalla on haasteista huolimatta kaikki edellytykset olla mukava ja houkutteleva, taloudellisesti tasapainoinen kunta. Se vaatii kädet saveen -asennetta ja uskallusta tehdä asioita uudella tavalla ja aidosti faktojen pohjalta, asukkaiden arki kärjessä. Olemme tässä prosessissa hyvässä alussa.
Vihreiden Valtuustoryhmä hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen, ja kannattaa vastuuvapauden myöntämistä vastuuhenkilöille.
Kiitämme kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivottelemme hyvää kesää, nauttikaa kesäisestä luonnosta!