Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat.

Vuosi 2020 osoitti meillä kaikille elämän arvaamattomuuden, ja testasi kykyämme selvitä epävarmoissa ja muuttuvissa oloissa. Vuosi 2021 tulee olemaan vähintään yhtä haasteellinen.

Isoja asioita Lappeenrannan kaupungin kannalta vuonna 2021:

Korona: sen torjunta ja meneillään olevista ja jälkeen tulevista seurauksista selviäminen.
Green Leaf -tittelin mukainen juhlavuosi

Ensin kuitenkin muutama sana kaupunginjohtajan esipuheessaan nostamiin asioihin.

KJ esittää talousarvion esipuheessa huolensa nousevista kuluista, esimerkkinä hän mainitsee Eksoten palkkaharmonisoinnin nostavan maksuosuuttamme pysyvästi yli neljällä miljoonalla eurolla. Alijäämäiseen talousarvioon hän vaatii tulevalla valtuustokaudella korjaustoimia.

Tilivelvollisia kaupungin talouden suhteen ovat luottamuselimet sekä johtavat viranhaltijat.

SIlti meillä on viranhaltijaesityksinä tehty viime vuosina useita päätöksiä, joilla vuosikulumme kasvavat merkittävästi entisestään. Lentoliikennettä on tuettu aina vain suuremmilla tukisummilla, ja jäähallin ja sisäliikuntahallin myötä vuosikuluihin tullee muutama miljoona lisää.

Tässä trendissä on siis vaikea nähdä, miten ja milloin korjaustoimia tullaan tekemään. Kohdistuvatko ne lopulta taas kunnan perustarkoitukseen, eli asukkaiden peruspalvelujen tuotantoon?

Saimme aiemmin syksyllä selvityksen muuttajakyselyn tuloksista, ja sen tulos oli kovin selkeästi se, että juuri hyvät peruspalvelut ovat sitä elinkeinopolitiikkaa, jolla saamme tänne lisää asukkaita. Viihtyisä ja eloisa kaupunki houkuttaa myös matkailijoita.

Kaupunginhallitus teki talousarvioesitykseen hyvän lisäyksen kotimaan matkailumarkkinoinnin lisäämisestä. Onkin hyvä selvittää, onko kaupunkimme matkailun kehittymisen pullonkaula se, että tänne ei pääse (lentokenttätuet), vai se, että kaupunkiamme ei tunneta (matkailumarkkinointi). On siis selvitettävä miten käytämme vähiä eurojamme mahdollisimman tehokkaasti.

Kaupungin tiukka taloustilanne ja alijäämäinen talousarvio huomioiden, tulevia mittavia säästötarpeita ennakoiden, teemmekin seuraavan esityksen:
*
poistetaan sivulta 16 kappale lentoliikenteen tukeminen. Eli kaupunki ei tue lentoliikennettä enää vuonna 2021.
*

Korona on ravistanut maailmaa kaukaa ja lähellä. Koronaa ehkäisevien toimenpiteiden vaikutus, ja siitä kärsineiden ihmisten toipuminen, tulee olemaan pitkä prosessi.

Erityisen huolissaan meidän pitää olla heistä, joiden elämä on eri syistä nyt suistunut raiteiltaan.

Valitettavasti Eksoten synnyn myötä kaupungin päätöksenteko on irtaantunut Eksoten alaisuuteen ja vastuulle mielettävien hyvinvointivaikutusten seuraamisesta ja arvioinnista. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ei enää tule suoraan valtuuston tiedoksi, ja meiltä voi jäädä moni ennaltaehkäisevä toimi, jolla sote-puolen kuormitusta voitaisiin vähentää, tekemättä.

Kaupunginhallitus teki viisaan ratkaisun, kun TA-esitykseen kirjattiin että ”Kevään 2021 aikana tulee varmistaa Varma-toiminnan jatkuminen.” Parasta olisi tietenkin tilanne, että Varma-toimintaa ei enää tarvittaisi, eli lapset ja nuoret voisivat hyvin.

Monesta suunnasta on tullut viestiä, että näin ei ole, ja erityisesti korona on vaikuttanut monen lapsen ja nuoren elämään merkittävästi.

Teemmekin seuraavan muutosesityksen talousarvioesitykseen:
**
Sivulle 17 otsikon 2.2 lasten ja nuorten lautakunta alle lisätään:

Koronaan liittyvä poikkeuksellinen aika on koetellut lasten ja nuorten hyvinvointia, koska harrastustoiminta on ollut keskeytyneenä, koulut etäopetuksessa jne.

Varataan 200.000 euron tukipaketti nuoriso- ja kulttuuri&liikunta palveluihin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja korona-ajan vaikutusten lievittämiseen. Kaupunginhallitus valmistelee rahan käyttöä yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa alkuvuonna 2021. Rahoituksella tuetaan myös lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia erilaisten koronarajoitusten aikaan, esim. lisäämällä ulkoluistelukenttien määrää.
**

Kaupunki voitti syksyllä merkittävän tittelin, ja ensi vuonna vietetään Greenleaf-voiton juhlavuotta.

Vihreän kaupunkimme on oltava pääasiassa tekoja, vasta sen jälkeen viestintää.

Lappeenranta on tehnyt hyvää ja merkittävää työtä erilaisten ilmastonmuutosta torjuvien teknisten ratkaisujen mahdollistamisen ja edistämisen suhteen. Myös aiemmin pilattuja vesistöjä on kunnostettu aktiivisesti viime vuosina. Näistä toimista voimme olla ylpeitä.

Vihreän kaupunkimme suurempia haasteita taas ovat liikenteen päästöt sekä luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Vihreä kaupunki tarkoittaa siis muutakin kuin energia- ja ympäristöyrityksien kasvumahdollisuuksia ja erilaisia kehittämishankkeita.

Se tarkoittaa myös olemassa olevan, omalaatuisen ja upean luontomme nostoa ja vaalimista, sekä uudenlaista ajattelua arjen liikkumiseen.

Nyt talousarviossa kerrotaan, että joukkoliikenteellä on vaikea taloustilanne vuosina 2020 ja 2021. Vihreän kaupungin soisi panostavan joukkoliikenteeseensä ja ottavan tuhansien ihmisten vähäpäästöisen liikkumisen edistämisen yhdeksi kärkihankkeistaan.

Luonnon monimuotoisuuden parantamisen osalta kaupunkimme toiminta on lapsenkengissä. Oikeastaan juuri mitään ei ole sen eteen vielä tehty, nyt talousarviossa kuitenkin lupaillaan että asiaa selvitellään.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä on kuitenkin jo kiire, eikä menetettyä luontoa saada välttämättä ikinä takaisin.

Teemmekin tänään aloitteen siitä, että Lappeenranta Green leaf -juhlavuotensa kunniaksi suojelee YK:n biodiversiteettisopimuksen mukaiset 17 % omista metsistään ja alkaa muilta osin tekemään metsänhoitoa luonnonarvot edellä, hakien samalla myös yksityisen sektorin kanssa uusia toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Näin turvaamme tulevaisuutta myös meidän jälkeemme tuleville.

Toivoisimme kaupungilta uutta asennetta ja toimintakulttuuria paitsi aiemmin mainittujen luontoasioiden, myös kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan suhteen.

Oma, paikallinen kulttuurimme ja omalaatuiset tapahtumat ja merkitykselliset tilat ovat merkittäviä hyvinvointi-, vetovoima- ja elinvoimatekijöitä. Kulttuuri- ja tapahtumatoiminta myös työllistää lukuisia ihmisiä.

Monissa muissa kaupungeissa kulttuuri- ja tapahtumatoiminta ovat kaupungin keskiössä eli osa elinkeinopolitiikkaa.

Kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on kuitenkin ikäänkuin siiloutunut pois tuosta keskiöstä, ja ne sijaitsevat hyvinvointipalveluiden alla, kun taas kaupunkikehitys vastaa ”kovasta” elinvoimasta. Mikä lopulta on oikeaa elinvoimaa?

Tämä on huolestuttava piirre kaupungissamme, ja tulevana vuonna onkin aktiivisesti etsittävä keinoja sitoa kulttuuri- ja tapahtumatoiminta toimialat ylittäväksi, kaupungin johtoakin sitouttavaksi toiminnaksi, jota edistetään yhtä aktiivisesti kuin muutakin elinkeinosektoria.

Kaupungin elinkeinopolitiikan pitää olla yleisestikin mahdollisimman monimuotoista, ja tukea aktiivisesti erittäin laajan sektorin työpaikkoja: tekniikan ja talouden työpaikkojen lisäksi myös kulttuurialan, sote-puolen, maatalouden, kolmannen sektorin, humanistisen alan ja kasvatusalan yms. työpaikkoja.

Monimuotoinen elinkeinoelämä, samoin kuin monimuotoinen luonto ja kulttuuri, on paras puskuri erilaisia häiriöitä vastaan lisäten samalla alueemme houkuttelevuutta.

Muistetaan tämä: Kaupunkia tehdään asukkailleen ja mukavat kaupungit pärjäävät.

Vihreiden valtuustoryhmä kiittää kaikkia luottamushenkilöitä sekä virkahenkilöitä kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä, ja toivottelee kaikille kuulijoille hyvää joulun aikaa!