Etelä-Karjalan vihreät lahjoitti joulurahansa tänä vuonna Etelä-Karjalan metsälintujen hyväksi.

Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

”Koskemattomat tai lähes koskemattomat metsät ja muut luonnonalueet sijaitsevat pieninä saarekkeina eri puolilla maata. Alkuperäisluonto on tärkeä omana itsenään, rauhaan jätettynä, ja juuri vanhoissa metsänytimissä elää valtaosa uhanalaisista lajeista.” Luonnonperintösäätiö

Säätiöllä on Etelä-Karjalassa tällä hetkellä neljä suojelualuetta.