Etelä-Karjalan vihreät piti syyskokouksensa 22.11. Eläinsuojelukeskus Miulla.

Kokous valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2024 Kimmo Klemolan ja hallituksen jäseniksi Marja Estolan, Tiina Lavikan, Ritva Pohjolan sekä Mikko Vennon. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma ensi vuodelle. Toimintasuunnitelma päivitetään nettisivulle pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Onnittelut kaikille hallitukseen valituiksi tulleille!